Kategori | Sağlık

Hava kirliliği ve sağlığımız

Hava kirliliği havanın doğal bileşiminin çeşitli nedenlerle değişmesinden kaynaklanmaktadır. Ülkemizdeki yaşam biçimindeki çarpıklıklar buna zemin hazırlamaktdır. Şehirlerde artan nüfus , artan otomobil sayısı ve bunlardan açığa çıkan kurşun ve karbon monoksit miktarı, evlerde uygunsuz yakıt kullanılması Nedeniyle oluşan kükürtlü ve azotlu maddeler havayı kirleten en önemli etkenlerdir. Hava kirliliği binaların dışında olabileceği gibi binaların içinde de olabilir.

-- Sponsorlu Bağlantılar --


Bina dışı hava kirliliğinde partiküller çok önemli rol oynar. Rüzgarla yerden kalkan toz, is,duman, kurum ve polen gibi maddeler partiküller şeklinde hava kirliliğine yol açabilir. Kömür ve çeşitli gazların yakılması ile ortaya çıkan Kükürt dioksit havayla direkt temas halinde olan akciğerleri etkiliyerek astım ve kronik bronşit gibi hastalıkların alevlenmesine neden olabilir. Oto eksozlarından ve iyi yanmayan kömürlerden açığa çıkan Azotlu maddeler ve Karbon Monoksit de vücut için son derece zararlı maddelerdir. Bilhassa Kabon Monoksit kanda oksijenle yer değiştirerek onun yerine bağlanır. Bu nedenle kan tarafından organlara yeterli oksijen taşınamaz ve akciğerler, beyin ve kalpte geriye dönüşümü olmayan hasarlar meydana gelir. Eksoz gazlarından ortaya çıkan ağır metaller ve başta kurşun olmak üzere vücutta birikerek organların çalışamamasına neden olur. Ev ortamını kirleten etmenlerin başında ise içilen sigaralar, sobalardan acığa çıkan karbonmonoksit ve kükürtlü maddeler gelir.

hava kirliligi

İster bina içi, ister bina dışı olsun hava kirliliğine neden olan bu zararlı maddeler önce dış ortama açık olan akciğerlerde zararlı etkilerini gösterirler. Astım ve bronşiti olan hastaların kötüleşmesine ve solunum yetersizliğine girmesine neden olabilir.

Hava hepimizin ortak malıdır. Yerel yönetimlerin gerekli önlemleri alarak sağlığımızı tehdit eden hava kirliğini önlemeleri , astım ve akciğer hastalığı olanların kirliliğin arttığı zamanlarda bu ortamlarda bulunmaması korunmanın en önemli kısmını oluşturur.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Kategoriler

Arşivler