Kategori | Ansiklopedi

Kızıl Elma Nedir?

Kızıl Elma, mitolojide Oğuzlar için düşündükçe uzaklaşan ve böylece cazibesi artan bir konuydu. Kelimenin ilk olarak nasıl ortaya çıktığı bilinmiyor, bununla birlikte tarihi akış içerisinde Kızılelma hep batı yönünde ilerlemenin bir sembolü olarak görülmüştür. İstanbul’un Fethi sonrasında, Kızıl Elma’nın, Roma’da bulunan Aziz Petrus Bazilikası’nın mihrabında yer alan altın top olduğu iddia edilmiştir.

-- Sponsorlu Bağlantılar --


Türk mitolojisinde elma

Elma, Türk ve Altay halk inancında ve mitolojisinde kutsal bir meyvedir. Alma, Olma, Ulma, Ulmo olarak da kullanılıyor. Moğolca Alıman (Alımah) dır. Meyvelerin annesi ve babası olarak kabul edilir. Ağacının çiçekleri pembe veya beyaz açar. Çekirdekli çeşitli renkli meyvesi olan bir ağaçtır. Kadınla erkeğin birbirine duyduğu sevginin sembolüdür. Aksakallı dedenin elinden aldığı elmanın kabuğunu yiyen çocuğu olmayan kadın ikiz çocuk doğurur.

Kızıl elma için ordular kıtalar aşmıştır. Hep büyülü elmalar vardır masallarda. Gizemli bahçelerden hep o çalınmış, üzerine türküler yazılmış, kızların yanağı ona benzetilmiştir. Dünyada en çok türü olan ağaç elmadır. En çok yetiştirilen ve en çok yenen meyve de odur. Olgunlaşmayı temsil ediyor. Türün tamamı, yeryüzüne Orta Asya’dan yayılmış olup Altay ve Kafkas kökenlidir. Kazakistan’ın başkenti Almatı’nın eski adı Alma Atadır ve elmanın dünyaya buradan yayıldığına inanılır.

Adem ile Havva’nın cennette yedikleri yasak meyvenin elma olduğu, yasağın ise aslında cinselliği içerdiği, bu nedenle de elmanın cinselliği sembolize ettiği iddia ediliyor. Yeryüzünde neredeyse her coğrafyada yetişmesi elmayı bir sembole dönüştürmüştür ve pek çok uygarlıkta elma ile ilgili efsane ve masallarda rastlanır.

Kızıl Elma

Etimoloji

Elma sözü (al) kökünden türemiştir. Orta Asya Türkçesinden hemen tüm Türk dillerine aynı kökten geçerek kullanılan isim Anadolu Türkçesinde, Alma – > Elma dönüşmesine uğramıştır. Kelimenin kökeninde ; “almak” fiilinin ve meyvenin rengini simgesel olarak ifade eden “al” (kırmızı) sıfatının olduğu bilinmektedir.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Kategoriler

Arşivler