Kategori | Moda

Moda kadını nasıl oluşturuyor?

Moda tahmincileri, kumaş tasarımcılarının danışmanlığında renkleri ve kumaşları, belirli bir sezonun tarzları piyasaya sunulmadan iki yıl önce haber veriyorlar. Belirli bir sezonun tarzlarının yaratılmasından aylar önce, tahminciler dünyanın her yanından, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden ve aynı ülkelerdeki farklı çevreler ve farklı toplumsal sınıflardan bilgi topluyorlar.

-- Sponsorlu Bağlantılar --


Müşterileri uluslararası lüks bir pazar oluşturan giyimler, dünyanın her yanındaki kentlcre ama nüfusun çok küçük bir kesimine pazarlanıyor.
Sipariş üzerine hazırlanan haute-couture giysiler, fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle tüm dünyada sayısı bini aşmayan kadın için erişilebilir durumda. Lüks hazır giysiler daha büyük bir pazara sahipler ve ayrıcalıklı bir kesim için ulaşılabilir durumdalar.
20’nci yüzyılın sonlarından itibaren moda, yeni bir felsefe benimsedi: Akım yaratmaktan ziyade, yeni eğilimlere işaret etmek. Çünkü artık herkes kendi tarzını yaratmak istiyor.

moda

Gençler, Amerikan spor giyiminden ve rock gruplarıyla ilişkili ait kültür tarzlarından etkilenmiş olan kendi geleneklerine sahipler. Zengin kadınlar muhafazakar tasarımcıların yarattıklarını tercih ediyorlar. Medyanın ünlü simaları ise genç, cüretkar, avangart ve postmodem tasarımcıların yarattıklarını seçiyorlar.

21’nci yüzyılla birlikte, bir zamanlar modayı kendi kişilikleri ve yaşam tarzları açısından yorumlamadan otomatikman izledikleri için “modanın kurbanları” sayılan moda takipçileri, artık seçici müşteriler olarak görülüyorlar. Fransız bir moda tasarımcısı bu durumu şöyle özetliyor: “Benim müşterilerim modayı bilir; benim giysilerimi sevebilmeniz için bir ölçüde moda eğitimi almış olmanız gerekir. Benim giysilerim hem beden, hem de akıl için bir atmosfer yaratır. Askıdayken birşey ifade etmezler; müşteri onların bazı parçalarını kendisi için denemeye cesaret etmelidir.” Bazı Amerikalı tasarımcılar müsterilerinin bağımsızlığına önem veriyorlar: “Onlar iddialı, kendinden emin ve nasıl görünmek istediklerini gayet iyi bilen kadınlar.”

Son araştırmalara göre, 1960’lardan sonra Fransa ve ABDde kadınların giyim harcamaları crkeklerinkine oranla artmış ‘90’da kadınların giyim harcamaları erkeklerin iki katı olmuş. 84’te Fransa’da kadınların harcamaları erkeklerinkinden yüzde 30 fazlaymış. Psikolojik incelemelere göre bu farkın nedeni, kadınların modanın altında yatan ve giderek eşitlencn kodları deşifre etmede erkeklerden daha usta olmaları. Araştırmalar, erkeklerin seçici biçimde, reklamlar ve yüz yüze temaslar yoluyla bilgi edinmeyi yeğlediklerini gösteriyor.

Kadınlarsa, farklı veri çeşitlerini bir araya getirerek hem görsel, hem de sözlü malzemelerde saklı çok çeşitli ipuçlarını sentezliyorlar. Buna bağlı olarak postmodern modanın talep ettiği yüksek kod çözme yeteneği kadınlarda daha fazla ve bu da giyim davranışlarında kendini gösteriyor.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Kategoriler

Arşivler